10.06.2022

 

Dostawa zrębki drzewnej na potrzeby kotłowni w Różanymstoku w sezonie grzewczym 2022 / 2023.

 

Szczegóły postępowania na miniPortalu w linku poniżej

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/543278eb-35dc-4fa6-8e8e-5830c1907915

 

oraz na portalu BIP w linku poniżej

 

https://bip-umdabrowabialostocka.wrotapodlasia.pl/pgkim/

2022

24.06.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2020/2021.

 

Zawiadomienie.pdf


05.06.2020

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2020/2021.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Wzór umowy

09.07.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2018/2019.

 

Zawiadomienie.pdf


20.06.2018

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2018/2019.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Wzór umowy

2020

2018

17.07.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2017/2018.

 

Zawiadomienie.pdf


03.07.2017

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2017/2018.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Wzór umowy

2017

2.07.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa opału (zrębki drzewnej) do kotłowni w Różanymstoku na sezon grzewczy 2013/2014.

19.06.2013

Zawaiadomienie o wyborze oferty dot. dostawy opału (zrębki drzewnej) do kotłowni w Różanymstoku na sezon grzewczy 2013/2014

2013.06.04

Dostawa do kotłowni w Różanymstoku opału w postaci zrębki drzewnej ( z wykluczeniem udziału igliwia i listowia, niezanieczyszczonej śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem itp. ) w ilości 4.500 mp.

 

SIWZ
 

2016

2013

22.07.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa opału (zrębki drzewnej) do kotłowni w Różanymstoku na sezon grzewczy 2015/2016.

 

09.07.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. dostawy opału (zrębki drzewnej) do kotłowni w Różanymstoku na sezon grzewczy 2015/2016.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

2015

01.08.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2016/2017.

 

Zawiadomienie.pdf

 

15.07.2016

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2016/2017.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Formularz oferty

 

Oświadczenie

 

Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Wzór umowy

PRZETARGI

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

KONTAKT

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.