04.06.2024

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


 

14.05.2024

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2024/2025.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Specyfikacja warunków zamówienia

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Załącznik nr 4 -Potwierdzenie kontrahenta

 

Wzór umowy

2024

 

26.09.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


 

05.09.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 


28.08.2023

Informacja z otwarcia ofert.

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 


25.08.2023

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Informacja o kwocie...pdf

 


22.08.2023

Pytania i odpowiedzi od Wykonawców w odniesieniu do treści SWZ.

 

Odpowiedzi na pytania SWZ.pdf

 


10.08.2023

Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż pięciu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka:

 

Specyfikacja warunków zamówienia

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 4 - Formularz istotnych postanowień umowy

 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw wraz z montażem

 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

 

Załącznik nr 7 - Podwykonawcy

 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o obowiązku informacyjnym wobec osób fizycznych

 

Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku powiązań

 

17.07.2023

Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostawą sprzętu komputerowego

 

Ogłoszenie przetargu na opracowanie i wdrożenie e-usług w PGKiM Sp.z o.o. wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i środowiska informatycznego w ramach realizowanego projektu pt. „Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klienta przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.”.

 

link do ogłoszenia:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00812a8d-1b51-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 

26.07.2023

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2023/2024.

 

Zawiadomienie.pdf


 

14.07.2023

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2023/2024.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Specyfikacja warunków zamówienia

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Załącznik nr 4 -Potwierdzenie kontrahenta

 

Wzór umowy

13.07.2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

Zawiadomienie

 

Protokół otwarcia

 


22.06.2023

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2023/2024.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Specyfikacja warunków zamówienia

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Załącznik nr 4 -Potwierdzenie kontrahenta

 

Wzór umowy

10.06.2022

 

Dostawa zrębki drzewnej na potrzeby kotłowni w Różanymstoku w sezonie grzewczym 2022 / 2023.

 

Szczegóły postępowania na miniPortalu w linku poniżej

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/543278eb-35dc-4fa6-8e8e-5830c1907915

 

oraz na portalu BIP w linku poniżej

 

https://bip-umdabrowabialostocka.wrotapodlasia.pl/pgkim/

2023

2022

24.06.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2020/2021.

 

Zawiadomienie.pdf


05.06.2020

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2020/2021.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Wzór umowy

09.07.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2018/2019.

 

Zawiadomienie.pdf


20.06.2018

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2018/2019.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Wzór umowy

2020

2018

17.07.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2017/2018.

 

Zawiadomienie.pdf


03.07.2017

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2017/2018.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

 

Załącznik nr 3 - Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Wzór umowy

2017

2.07.2013

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa opału (zrębki drzewnej) do kotłowni w Różanymstoku na sezon grzewczy 2013/2014.

19.06.2013

Zawaiadomienie o wyborze oferty dot. dostawy opału (zrębki drzewnej) do kotłowni w Różanymstoku na sezon grzewczy 2013/2014

2013.06.04

Dostawa do kotłowni w Różanymstoku opału w postaci zrębki drzewnej ( z wykluczeniem udziału igliwia i listowia, niezanieczyszczonej śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem itp. ) w ilości 4.500 mp.

 

SIWZ
 

2016

2013

22.07.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa opału (zrębki drzewnej) do kotłowni w Różanymstoku na sezon grzewczy 2015/2016.

 

09.07.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. dostawy opału (zrębki drzewnej) do kotłowni w Różanymstoku na sezon grzewczy 2015/2016.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

2015

01.08.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2016/2017.

 

Zawiadomienie.pdf

 

15.07.2016

Ogłoszenie o przetargu na dostawę zrębki drzewnej na sezon grzewczy 2016/2017.

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Formularz oferty

 

Oświadczenie

 

Wykaz pojazdów i sprzętu

 

Wzór umowy

PRZETARGI

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

KONTAKT