30-LECIE

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej

 

W dniu 20 stycznia 2023 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbyła się uroczystość związana z 30-leciem powstania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej. Zaszczyciły nas swą obecnością władze państwowe i samorządowe w osobach: Mariusza Gromko Senatora Rzeczpospolitej Polskiej, Dr Bogusławy Szczerbińskiej – Wicewojewody Podlaskiego, Wiesławy Burnos – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, Artura Gajlewicza – Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Adama Wojteczko – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej wraz z radnymi Rady Miejskiej, Stanisława Sobolewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Dwór, Piotra Romanowicza – Sekretarza Gminy Sokółka, Stanisława Danilewicza – Przewodniczącego Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej, Joanny Ryszkiewicz – Skarbnika Gminy Dąbrowa Białostocka i Leszka Kiejko – Sekretarza Gminy Dąbrowa Białostocka. Zaszczycili nas swą obecnością duchowni: Ks. Andrzej Horaczy – Dziekan Dekanatu Dąbrowskiego, Proboszcz Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej oraz  Ks. Piotr Hańczaruk – Proboszcz Parafii Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.

Byli również obecni wśród nas przedstawiciele powiatowych i gminnych służb inspekcji oraz jednostek w osobach: Sławomira Kołakowskiego – Komendanta Powiatowej Policji w Sokółce, Dariusza Wojteckiego – Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, Pawła Piekarskiego – Zastępcy Komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze, Agnieszki Poważa – Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, Elżbiety Kulhawik – Pełniącej Obowiązki Kierownika Klubu Seniora Plus w Dąbrowie Białostockiej, Małgorzaty Andronik – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej,Jarosława Budnika – Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, Andrzeja Kamlińskiego – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, Karola Bobrych – Kierownika Referatu Prewencji w Komisariacie Policji w Dąbrowie Białostockiej, Anny Wnuk – Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Białostockiej, Tomasza Breńko – Prezesa MPWiK w Sokółce i Członka Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz Ryszarda Hawrylika – Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Nie zabrakło również obecnych i byłych członków Rady Nadzorczej, byłych Burmistrzów i Prezesów Zarządu. 

Głównymi bohaterami święta byli obecni oraz już emerytowani pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. To do nich płynęły od zaproszonych gości, Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki  wyrazy uznania i szacunku za ich codzienną pracę za ich  trud, wysiłek za  zaangażowanie i sumienność.

Jubileusz naszej Spółki zgodziły się uświetnić swym występem dwa zespoły ściśle związane z naszym Miastem, a nawet naszą Spółką. Pierwszym zespołem, który wystąpił to powstały w 2011 roku i od tego czasu święcący swoje sukcesy na scenach całego regionu, zespół posiadający niezliczone grono fanów, w skład którego wchodzą nauczycielki z gminy Dąbrowa Białostocka zespół  AD REM. Kolejnym zespołem, który zgodził się wystąpić podczas naszej uroczystości to grupa z niewielkim stażem, ale za to z ogromnymi już sukcesami. Zespół bardzo związany z naszą Spółką, gdyż wśród członków zespołu jest były Prezes Spółki, obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej, czy wreszcie Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej.

Jubileusz naszej Spółki zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem dla wszystkich przybyłych na naszą uroczystość.

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

KONTAKT

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.