02.03.2023r.

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 295) - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje o maksymalnej cenie dostaw ciepła dla systemu ciepłowniczego w Różanymstoku:

 

Maksymalna cena dostawy ciepła - 242,94 zł/GJ

 

Opłata za ciepło - 170,10 zł/GJ

 

Opłata za moc zamówioną - 345.120,13 zł/MW

Zakład Energetyki Cieplnej wytwarza i dostarcza do odbiorców energię cieplną z własnego źródła ciepła tj. Kotłowni w Różanymstoku , zmodernizowanej w 2004 roku.

 

Ciepło dostarczane jest do budynków mieszkalnych, obiektów szkolnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Kotłownia w Różanymstoku jest nowoczesną kotłownią niskoparametrową o łącznej mocy 2,0 MW . W kotłowni zainstalowane są dwa kotły wodne typu C 100 DS.-V o mocy 1,0 MW każdy , opalane zrębkami drzewnymi. Kotłownia na biomasę pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w okresie zimowym.

 

Ponadto do przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim wykorzystywana jest kotłownia olejowa z jednym kotłem wodnym typu LUMO o mocy 220 kW , wspomagana instalacją solarną, której źródłem ciepła są kolektory słoneczne firmy VIESSMAN w ilości 35 sztuk o łącznej powierzchni absorbera 81,2 m2.

 

 

Sieć ciepłownicza, którą przesyłane jest ciepło to sieć niskoparametrowa, o długości 1916 mb, wykonana w technologii rur preizolowanych.

 

 

Podstawowymi zadaniami zakładu są:

1.Wytwarzanie i przesyłanie ciepła.

2. Eksploatacja, w tym obsługa i konserwacja oraz remonty urządzeń ciepłowniczych.

3. Konserwacja sieci cieplnej.

4. Dysponowanie i przydzielanie ciepła pobieranego z systemu ciepłowniczego.

5. Świadczenie usług zrębkowania gałęzi.

 

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W RÓŻANYMSTOK

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

KONTAKT