17.06.2024r.

Harmonogramy wywozu nieczystości - miasto Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 3

Rejon 4

Rejon 5

 

Harmonogramy wywozu nieczystości - gmina Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2024r. do 30.06.2025r.

Rejon 6

Rejon 7

Rejon 8

Rejon 9

Rejon 10

Rejon 11

Rejon 12

Rejon 13

Rejon 14

21.06.2023r.

Harmonogramy wywozu nieczystości - miasto Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r.

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 3

Rejon 4

Rejon 5

 

Harmonogramy wywozu nieczystości - gmina Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2023r. do 30.06.2024r.

Rejon 6

Rejon 7

Rejon 8

Rejon 9

Rejon 10

Rejon 11

Rejon 12

Rejon 13

Rejon 14

Cennik od 01.01.2023r.:

 

Wynajem ciągnika z przyczepą na gruz – 1 podstawienie 720 zł netto/ 885,60 zł brutto

 

Dzierżawa pojemnika MGB 120, SM 110, MGB 240 – 1 m-c 5,69 zł netto/ 6,15 zł brutto

Dzierżawa pojemnika MGB 1100, PA 1100 – 1 m-c 9,11 zł netto/ 9,84 zł brutto

 

DLA ODBIORCÓW NIEZAMIESZKAŁYCH - FIRMY INSTYTUCJE:

Wywóz nieczystości stałych KP-7 – 1 szt. 1180,00 zł netto/ 1274,40 zł brutto

Wywóz nieczystości stałych MGB,PA – 1100 – 1szt. 200,00 zł netto/ 216,00 zł brutto

Wywóz nieczystości stałych MGB,SM – 110,120 – 1szt. 58,00 zł netto/ 62,64 zł brutto

Wywóz nieczystości stałych MGB 240 – 1szt. 95,00 zł netto/ 102,60 zł brutto

Wywóz nieczystości stałych segregowane w m3 – 1m3 80,00 zł netto/ 86,40 zł brutto

 

Nieczystości płynne:

Wywóz nieczystości płynnych fekalia– 1m3 33,00 zł netto/35,64 zł brutto

Wywóz nieczystości płynnych oczyszczalnia – 1 szt. 110,00 zł netto/118,80 zł brutto

Dojazd:

II – strefa  27,15 zł + VAT

III – strefa  41,45 zł + VAT

IV – strefa  52,60 + VAT

Cennik od 01.09.2022r.:

 

Wynajem ciągnika URSUS-3512 z przyczepą za jedno podstawienie wynosi 600,00 zł netto / 738,00 zł brutto

 

Dzierżawa pojemnika MGB 120, SM 110, MGB 240 - 1 m-c 5,00 zł netto / 6,15 zł brutto

Dzierżawa pojemnika MGB 1100, PA 1100 - 1 m-c 8,00 zł netto / 9,84 zł brutto

 

DLA ODBIORCÓW NIEZAMIESZKAŁYCH - FIRMY:

Wywóz nieczystości stałych KP-7 - 1 szt. 980 zł netto / 1058,40 zł brutto

Wywóz nieczystości stałych MGB, PA-1100 - 1 szt. 160 zł netto / 172,80 zł brutto

Wywóz nieczystości stałych MGB, SM-110, 120 - 1 szt. 48 zł netto / 51,84 zł brutto

Wywóz nieczystości stałych MGB 240 - 1 szt. 78 zł netto / 84,24 zł brutto

Wywóz nieczystości stałych segregowane w m3 - 1 m3 65 zł netto / 70,20 zł brutto

 

Opłata za wywóz nieczystości płynnych fekalia - 1m³ 30,80 zł netto / 33,26 zł brutto

Opłata za wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni – 1 szt. 101,20 zł netto / 109,30 zł brutto

Usługa transportowa samochodem ciężarowym - 1 km 4,50 zł netto / 5,54 zł brutto
 

14.06.2022r.

Harmonogramy wywozu nieczystości - miasto Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r.

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 3

Rejon 4

Rejon 5

 

Harmonogramy wywozu nieczystości - gmina Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2022r. do 30.06.2023r.

Rejon 6

Rejon 7

Rejon 8

Rejon 9

Rejon 10

Rejon 11

Rejon 12

Rejon 13

Rejon 14

Cennik wywozu nieczystości płynnych:

 

Opłata za wywóz nieczystości płynnych  6 m³ ( beczka ) - 184,80 zł + VAT

Opłata za wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni przydomowej – 88,00 + VAT

Do każdej z powyższych opłat należy doliczyć koszt dojazdu do zamawiającego wywóz nieczystości płynnych. Koszt dojazdu klasyfikuje się w zależności od strefy zamieszkania zamawiającego:

Strefa I – miasto Dąbrowa Białostocka - brak opłaty

Strefa II – Osmołowszczyzna,  Miedzianowo, Grabowo, Ostrowie, Harasimowicze, Stock, Brzozowo, Krugło, Wiązówka, Wesołowo, Nowa Wieś, Kamienna Stara, Kirejewszczyzna, Różanystok.
27,15 + VAT

Strefa III – Szuszalewo, Kropiwno, Jaczno, Grodziszczany, Grzebienie, Łozowo, Sławno, Sadek, Kamienna Nowa, Nierośno, Podbagny, Zwierzyniec Mały.
41,45 zł + VAT

Strefa IV – Mościcha, Nowinka, Bity Kamień, Reszkowce, Sadowo, Jałówka, Wroczyńszczyzna, Bagny, Lewki, Pięciowłóki, Olsza, Zwierzyniec Wielki, Małowista , Kuderewszczyzna,  Trzyrzeczki, Hamulka, Suchodolina.
52,60 zł + VAT

 

Cena wynajmu ciągnika URSUS-3512 z przyczepą za jedno podstawienie wynosi
450,00 zł + VAT
Ceny za usługę obowiązują od 01.04.2022r.

OGŁOSZENIE

Od 1 marca 2021 roku obowiązują nowe godziny przyjmowania posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka przez PSZOK przy ul. gen. Sulika 1 w Dąbrowie Białostockiej:

- poniedziałek - piątek: od 7.00 do 15.00

 

01.07.2021r.

Zmiana harmonogramu wywozu nieczystości - miasto Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 3

Rejon 4

Rejon 5

 

Harmonogramy wywozu nieczystości - gmina Dąbrowa Białostocka - na okres od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

Rejon 6

Rejon 7

Rejon 8

Rejon 9

Rejon 10

Rejon 11

Rejon 12

Rejon 13

Rejon 14

12.03.2021r.

 

Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej!!!
 

Harmonogramy wywozu z Firm i Zakładów w okresie 01.07.2018-30.06.2019

 

Harmonogram z jednym odbiorem

Harmonogram z dwoma odbiorami

Segregacji odpadów - poradnik dla mieszkańców

 

Ulotka 1

 

Ulotka 2

 

Ulotka 3

ABC segregacji odpadów - poradnik dla mieszkańców

 

Ulotka - strona 1

 

Ulotka - strona 2

Kontakt telefoniczny: 85 7120442

Zakład Usług Komunalnych świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych.

 C E N N I K

wywozu odpadów z pojemników SM-110, MGB-120

MGB-240, PA-1100, KP-7

obowiązuje od 01.01.2020 r.Dzierżawa pojemnika   SM-110,  MGB-120  za m-c         1 szt.     5.00 zł. +  VAT

Dzierżawa pojemnika   MGB-240  za m-c                       1 szt.      5.00 zł  +  VAT

Dzierżawa pojemnika  PA-1100, MGB-1100  za m-c        1 szt.     8.00 zł. +  VAT

 

DLA ODBIORCÓW SEGREGUJĄCYCH:

Opłata za jednokrotne opróżnienie poj. SM-110, MGB-120        25.00 zł. +  VAT

Opłata za jednokrotne opróżnienie pojemnika MGB-240           40.00 zł. +  VAT

Opłata za jednokrotne opróżnienie pojemnika PA-1100             97.50 zł. + VAT

Opłata za jednokrotne opróżnienie pojemnika  KP-7               643.50 zł. + VAT

Wywóz nieczystości stałych segregowanych (m3)                    21.00 zł. + VAT

 

DLA ODBIORCÓW NIESEGREGUJĄCYCH:

Opłata za jednokrotne opróżnienie poj. SM-110, MGB-120        38.00 zł. +  VAT

Opłata za jednokrotne opróżnienie pojemnika MGB-240           60.00 zł. +  VAT

Opłata za jednokrotne opróżnienie pojemnika PA-1100            120.00 zł. + VAT

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

 

1) odpady zawierające azbest,

2)  szyby i części samochodowe,

3)   szkło okienne, zbrojone i hartowane,

4)  materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian,

5) odpady niebezpieczne bez możliwości ich identyfikacji (bez   etykiet),

6)  odpady w opakowaniach cieknących (uszkodzonych),

7) obudowy sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

8) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej –  wszelkie odpady w ilościach masowych,

9) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne,     niż z  gospodarstwa domowego  (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, odczynniki chemiczne, utrwalacze i wywoływacze fotograficzne) – szczególnie dostarczane w dużych ilościach,

10) zmieszane odpady budowlane,

11) zmieszane odpady komunalne.

 

PSZOK przyjmuje niżej wymienione odpady:

 

1) Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

2) Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

3) Metale, opakowania z metali,

4) Szkło oraz opakowania ze szkła,

5) Odpady zielone przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l.

6) Przeterminowane leki i chemikalia

7) Zużyte baterie i akumulatory,

8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, dostarczony w całości,bez widocznych uszkodzeńi usunięć części wyposażenia, kabli itp.,

9) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów w gospodarstwach  domowych   zgromadzone w workach.

11) Zużyte opony z gospodarstwa domowego, bez zawartości błota  piasku.

12) Odpady płynne i niebezpieczne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację(etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Informacje dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów do użytku publicznego oraz inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami ujęte w Uchwale nr. XXIV/142/12  Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej  z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

UCHWAŁA NR XXIV/142/12
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 28 grudnia 2012r.

 

Rozdział 4

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów do użytku publicznego

 

§ 10

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów , w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodne do nich dojście bądź dojazd.

 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem posiadającym stosowne zezwolenie.

 4. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu , nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu oraz punktu gastronomicznego.

§ 11

 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są w zależności od potrzeb:

1) na terenach wiejskich nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
      2) na terenach miejskich nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
      3) na terenach budownictwa wielorodzinnego nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

 1. Odpady komunalne zmieszane dostarczane są do stacji przeładunkowej w Dąbrowie Białostockiej.

 2. Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.

 3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek bezzwłocznego usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych po zakończeniu imprezy.

 4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek lub dostarczane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 5. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczanych w przychodniach , aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne przez prowadzącego budowę bądź remont lub w przypadku niewielkiego remontu dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach.

 8. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 9. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§12

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od zgłoszenia.

 3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

 4. Dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.

 5. Nie należy odprowadzać nieczystości ciekłych do miejsc do tego celu nie przeznaczonych np.: do nieczynnych studni, rowów odwadniających, wód powierzchniowych płynących i stojących, kanalizacji deszczowej oraz wylewać ich na pola, łąki itp.

 6. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub osadnik oczyszczalni przydomowej musi być zlokalizowany w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;

 

Rozdział 5.

Inne Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

 

§13.

Właściciele Nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§14.

Podmioty Prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§15.

Powstające W gospodarstwach domowych odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

§16.

Organizacja Selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje:
1) system odbierania „u źródła”, w którym wyselekcjonowane odpady odbierane zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym  regulaminem,
2) system „donoszenia” w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 17

W Ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w §3 niniejszej uchwały ,natomiast podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące rodzaje odpadów:
1) tworzywa sztuczne,
2) metale - drobny złom,
3) papier i makulaturę,
4) szkło kolorowe i bezbarwne,
5) odpady zmieszane.§ 18.

1.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Przyjmuje nieodpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienione w § 3

2.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Nie przyjmuje takich odpadów jak:
1) materiały zawierające azbest,
2) papy,
3) szyby samochodowe,
4) szkło zbrojone i hartowane,
5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),
6) styropian,
7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
8) odpady w opakowaniach cieknących,
9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),
10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,
11) odpady komunalne zmieszane.

 

Na czym polega selektywna zbiórka odpadów / link

USŁUGI KOMUNALNE

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

KONTAKT