PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

BIP

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, że na podstawie decyzji BI.RET.070.631.2018.TR Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka od 07.06.2018r. na okres 3 lat obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Decyzja BI.RET.070.631.2018.TR

 

Opłata za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę w Dąbrowie Białostockiej:

3,07 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 3,32 zł brutto dla wszystkich odbiorców,

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Dąbrowa Białostocka:

a) 6,46 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 6,98 zł brutto - dla dostawców indywidualnych,

b) 8,33 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 9,00 zł brutto - dla dostawców przemysłowych.


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, że na podstawie decyzji BI.RET.070.672.2018.TR Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok od 07.06.2018r. na okres 3 lat obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Decyzja BI.RET.070.672.2018.TR

 

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Różanystok:

a) 4,76 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 5,14 zł brutto dla wszystkich odbiorców.

OGŁOSZENIE

 

Po godzinie 15.00 do godziny 7.00  zgłoszenia awarii wodno-kanalizaycjnych przyjmowane będą pod numerem telefonu: 85 71 21 263 lub w budynku Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Wojska Polskiego 2.