14.11.2022r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej  informuje, iż zgodnie z decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia  3 listopada 2022 r. nr BI.RZT.70.34.2022 ulega zmianie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok  na okres 3 lat:

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

6,75

6,75

6,75

 

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Powyższa taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 listopada 2022r., w związku z tym będzie obowiązywać od dnia 18.11.2022 roku.

 

 

14.11.2022r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej  informuje, iż zgodnie z decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia  2 listopada 2022 r. nr BI.RZT.70.42.2022 ulega zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka na okres 3 lat:

 

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1 i 2

 

Cena wody[zł/m³ ]

 

3,73

3,79

3,86

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

8,12

8,22

8,33

2 Grupa 2

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

11,08 11,30 11,53

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Powyższa taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 listopada 2022r., w związku z tym będzie obowiązywać od dnia 18.11.2022 roku.

 

 

OGŁOSZENIE

 

W zawiązku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy odbiorców mieszkających w Dąbrowie Białostockiej o podanie stanu wodomierza telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 na numer tel.: 85 7121 221 lub sms-em codziennie w godz. od 7.00 do 20.00 na numer tel. 601 381 079 do dnia 26.04.2020r. Po tym terminie rachunki będą wystawiane według średniego zużycia wody.

 

OGŁOSZENIE

 

W zawiązku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy odbiorców mieszkających we wsiach: Grabowo, Grabowo Kolonia, Osmołowszczyzna, Osmołowszczyzna Kolonia, Kamienna Stara, Kamienna Nowa, Kolonia Kamienna Stara i Stacja, Nowa Wieś, Miedzianowo, Kirejewszczyzna, Wesołowo, Kolonia Małyszówka o podanie stanu wodomierza telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 na numer tel.: 85 7121 221 lub sms-em codziennie w godz. od 7.00 do 20.00 na numer tel. 601 381 079 do dnia 31.03.2020r. Po tym terminie rachunki będą wystawiane według średniego zużycia wody.

 

OGŁOSZENIE

 

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie  "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Białostocka ( skrzyżowanie ul. Jana Pawła II i dw670)  będą przerwy w  dostawie wody w dniu 11.04.2019  w godz. 9-15.

 

Przerwy w dostawie wody dotyczą miejscowości: Małyszówka kolonia, Nowa Wieś, Kamienna Stara, Kamienna Nowa, Miedzianowo, Kirejewszczyzna, Wesołowo.

 

Lokalizacja miejsca robót na mapie google: https://www.google.pl/maps/@53.6558449,23.3309155,15.95z?hl=pl

OGŁOSZENIE

 

Po godzinie 15.00 do godziny 7.00  zgłoszenia awarii wodno-kanalizaycjnych przyjmowane będą pod numerem telefonu: 85 71 21 263 lub w budynku Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Wojska Polskiego 2.

26.04.2021r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej  informuje, iż zgodnie z decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia  12 kwietnia 2021 r. nr BI.RZT.70.94.2021 ulega zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka na okres 3 lat:

 

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena wody[zł/m³ ]

 

3,37

3,37

3,37

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

7,08

7,08

7,08

2 Grupa 2

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

9,14 9,14 9,14

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Powyższa taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23 kwietnia 2021r., w związku z tym będzie obowiązywać od dnia 01.05.2021 roku.

 

 

21.04.2021r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej  informuje, iż zgodnie z decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia  29 marca 2021 r. nr BI.RZT.70.93.2021 ulega zmianie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok  na okres 3 lat:

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

5,23

5,23

5,23

 

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Powyższa taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 19 kwietnia 2021r.,w związku z tym będzie obowiązywać od dnia 27.04.2021 roku.

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, że na podstawie decyzji BI.RET.070.631.2018.TR Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka od 07.06.2018r. na okres 3 lat obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Decyzja BI.RET.070.631.2018.TR

 

Opłata za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę w Dąbrowie Białostockiej:

3,07 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 3,32 zł brutto dla wszystkich odbiorców,

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Dąbrowa Białostocka:

a) 6,46 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 6,98 zł brutto - dla dostawców indywidualnych,

b) 8,33 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 9,00 zł brutto - dla dostawców przemysłowych.


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, że na podstawie decyzji BI.RET.070.672.2018.TR Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok od 07.06.2018r. na okres 3 lat obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Decyzja BI.RET.070.672.2018.TR

 

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Różanystok:

a) 4,76 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 5,14 zł brutto dla wszystkich odbiorców.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

KONTAKT

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.