16.01.2024r.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku nr  BI. RZT. 70. 71. 2023 z dnia 22 grudnia  2023 r. opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznych w dniu  8 stycznia 2024 r. zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego  odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok od dnia 16 stycznia br. zostały zmienione grupy i stawki  taryfowe dla odbiorców naszych usług.

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen

i stawek opłat

W okresie od

1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od

13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

 

1.

 

Grupa 1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³]

8,78

8,78

 

8,78

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c )

10,00

10,00

10,00

2.

Grupa 2

 

 

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³]

8,78

8,78

8,78

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

8,00

8,00

8,00

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania Taryfy stawka VAT wynosi 8%.

08.10.2023r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, iż monterzy wykonujący prace związane z wymianą wodomierzy muszą posiadać identyfikator ze zdjęciem zaopatrzony w pieczęć Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Dąbrowie Białostockiej. Wzór identyfikatora przedstawia poniższe zdjęcie:

05.10.2023r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka  bezpłatną wymianą wodomierzy, informujemy, iż wymiana wodomierzy głównych w miejscowościach Dąbrowa Białostocka, Małyszówka, Kol. Małyszówka, Nowa Wieś, Miedzianowo, Wesołowo, Kirejewszczyzna, Kamienna Stara, Kamienna Stara Stacja, Kamienna Nowa, Osmołowszczyzna, Grabowo odbywać się będzie etapowo, przewidywany termin wymiany wodomierzy na poszczególnych ulicach oraz w poszczególnych wsiach będzie podawany sukcesywnie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz naszego Przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do właścicieli i użytkowników posesji o udostępnienia miejsc, w których zamontowane są wodomierze.

14.11.2022r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej  informuje, iż zgodnie z decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia  3 listopada 2022 r. nr BI.RZT.70.34.2022 ulega zmianie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok  na okres 3 lat:

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

6,75

6,75

6,75

 

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Powyższa taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 listopada 2022r., w związku z tym będzie obowiązywać od dnia 18.11.2022 roku.

 

 

16.01.2024r.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku nr  BI. RZT. 70. 72. 2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznych w dniu  8 stycznia 2024 r. zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka od dnia 16 stycznia br. zostały zmienione grupy i stawki  taryfowe dla odbiorców naszych usług.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie

w wodę (netto)

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

 

W okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

 

1

Grupa 1

( 2 miesiące,

faktura papierowa)

cena wody (zł/m3)

4,23

4,30

4,40

 

stawka opłaty abonamentowej

(zł/ 1-m-c )

2,90

2,98

3,05

 

2

Grupa 2

( 2 miesiące ,

 e-faktura)

cena wody (zł/m³)

4,23

4,30

4,40

 

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c )

1,95

2,01

2,05

 

3

Grupa 3

( 1 miesiąc,

faktura papierowa)

cena wody (zł/m³)

4,23

4,30

4,40

 

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

5,80

5,96

6,10

 

4

Grupa 4

( 1 miesiąc ,

e-faktura)

cena wody (zł/m³)

4,23

4,30

4,40

 

stawka opłaty abonamentowej (zł 1 m-c)

3,90

4,02

4,10

 

5

Grupa 5

 (gmina na cele wskazane w art. 22 ust.)

cena wody (zł/m³)

4,23

4,30

4,40

 

 

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Na dzień opracowania Taryfy stawka VAT wynosi 8%.

 

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

 

W okresie

od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie

od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie

od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

 

1

Grupa 1

( 2 miesiące,

faktura papierowa)

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

10,70

10,89

11,04

 

stawka opłaty abonamentowej (zł 1 m-c)

2,90

2,98

3,05

 

2

Grupa 2

( 2 miesiące ,

 e-faktura)

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

10,70

10,89

11,04

 

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

1,95

2,01

2,05

 

3

 

Grupa 3

( 1 miesiąc,

faktura papierowa)

 

 

 

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

 

 

 

10,70

 

 

 

10,89

11,04

 

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

5,80

5,96

6,10

 

4

Grupa 4

( 1 miesiąc ,

e-faktura)

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

10,70

10,89

11,04

 

stawka opłaty abonamentowej (zł 1- m-c)

3,90

4,02

4,10

 

 

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Na dzień opracowania Taryfy stawka VAT wynosi 8%.

 

14.11.2022r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej  informuje, iż zgodnie z decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia  2 listopada 2022 r. nr BI.RZT.70.42.2022 ulega zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka na okres 3 lat:

 

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1 i 2

 

Cena wody[zł/m³ ]

 

3,73

3,79

3,86

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

8,12

8,22

8,33

2 Grupa 2

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

11,08 11,30 11,53

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Powyższa taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 listopada 2022r., w związku z tym będzie obowiązywać od dnia 18.11.2022 roku.

 

 

OGŁOSZENIE

 

W zawiązku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy odbiorców mieszkających w Dąbrowie Białostockiej o podanie stanu wodomierza telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 na numer tel.: 85 7121 221 lub sms-em codziennie w godz. od 7.00 do 20.00 na numer tel. 601 381 079 do dnia 26.04.2020r. Po tym terminie rachunki będą wystawiane według średniego zużycia wody.

 

OGŁOSZENIE

 

W zawiązku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy odbiorców mieszkających we wsiach: Grabowo, Grabowo Kolonia, Osmołowszczyzna, Osmołowszczyzna Kolonia, Kamienna Stara, Kamienna Nowa, Kolonia Kamienna Stara i Stacja, Nowa Wieś, Miedzianowo, Kirejewszczyzna, Wesołowo, Kolonia Małyszówka o podanie stanu wodomierza telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00 na numer tel.: 85 7121 221 lub sms-em codziennie w godz. od 7.00 do 20.00 na numer tel. 601 381 079 do dnia 31.03.2020r. Po tym terminie rachunki będą wystawiane według średniego zużycia wody.

 

OGŁOSZENIE

 

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie  "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w m. Dąbrowa Białostocka ( skrzyżowanie ul. Jana Pawła II i dw670)  będą przerwy w  dostawie wody w dniu 11.04.2019  w godz. 9-15.

 

Przerwy w dostawie wody dotyczą miejscowości: Małyszówka kolonia, Nowa Wieś, Kamienna Stara, Kamienna Nowa, Miedzianowo, Kirejewszczyzna, Wesołowo.

 

Lokalizacja miejsca robót na mapie google: https://www.google.pl/maps/@53.6558449,23.3309155,15.95z?hl=pl

OGŁOSZENIE

 

Po godzinie 15.00 do godziny 7.00  zgłoszenia awarii wodno-kanalizaycjnych przyjmowane będą pod numerem telefonu: 85 71 21 263 lub w budynku Oczyszczalni Ścieków w Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Wojska Polskiego 2.

26.04.2021r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej  informuje, iż zgodnie z decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia  12 kwietnia 2021 r. nr BI.RZT.70.94.2021 ulega zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka na okres 3 lat:

 

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena wody[zł/m³ ]

 

3,37

3,37

3,37

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Tabela 2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

7,08

7,08

7,08

2 Grupa 2

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

9,14 9,14 9,14

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Powyższa taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23 kwietnia 2021r., w związku z tym będzie obowiązywać od dnia 01.05.2021 roku.

 

 

21.04.2021r.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej  informuje, iż zgodnie z decyzją  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia  29 marca 2021 r. nr BI.RZT.70.93.2021 ulega zmianie taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok  na okres 3 lat:

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [ zł/m³ ] cena netto

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1

Grupa 1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  [zł/m³ ]

 

5,23

5,23

5,23

 

Do cen netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Powyższa taryfa została ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 19 kwietnia 2021r.,w związku z tym będzie obowiązywać od dnia 27.04.2021 roku.

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, że na podstawie decyzji BI.RET.070.631.2018.TR Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka od 07.06.2018r. na okres 3 lat obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Decyzja BI.RET.070.631.2018.TR

 

Opłata za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę w Dąbrowie Białostockiej:

3,07 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 3,32 zł brutto dla wszystkich odbiorców,

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Dąbrowa Białostocka:

a) 6,46 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 6,98 zł brutto - dla dostawców indywidualnych,

b) 8,33 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 9,00 zł brutto - dla dostawców przemysłowych.


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, że na podstawie decyzji BI.RET.070.672.2018.TR Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w miejscowości Różanystok od 07.06.2018r. na okres 3 lat obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Decyzja BI.RET.070.672.2018.TR

 

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Różanystok:

a) 4,76 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 5,14 zł brutto dla wszystkich odbiorców.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

KONTAKT