Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, że na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka od 01.03.2017r. do 28.02.2018r. obowiązują następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Opłata za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę w Dąbrowie Białostockiej:

3,07 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 3,32 zł brutto dla wszystkich odbiorców,

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Dąbrowa Białostocka:

a) 6,04 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 6,52 zł brutto - dla dostawców indywidualnych,

b) 7,70 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 8,32 zł brutto - dla dostawców przemysłowych.

 

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Różanystok:

a) 4,44 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 4,80 zł brutto dla wszystkich odbiorców.

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

KONTAKT