Opłata za pobraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę w Dąbrowie Białostockiej:

a) 2,77 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 2,99 zł brutto dla wszystkich odbiorców,

b) 1,50 zł netto + podatek VAT 8% = 1,62 zł brutto - opłata stała miesięczna od wodomierza lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych.


Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Dąbrowa Białostocka:

a) 4,60 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 4,97 zł brutto - dla dostawców indywidualnych,

b) 5,83 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 6,30 zł brutto - dla dostawców przemysłowych.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej informuje, że na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.), na terenie Miasta Dąbrowa Białostocka od 01.03.2014r. do 28.02.2015r. obowiązują wyżej wymienione stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie.

 

Opłata za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Różanystok:

 a) 3,95 zł netto + podatek VAT 8% za m3 = 4,27 zł brutto dla wszystkich odbiorców.

 

Opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych - 100 zł netto + VAT;

- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych - 100 zł netto + VAT.

 

Podstawa prawna:

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 2014

BIP

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Generała Sulika 1

16-200 Dąbrowa Białostocka 


Konto Bankowe
BANK PEKAO S.A. O/Dąbrowa Białostocka
46 1240 5888 1111 0000 5727 3637

 

Telefon

+48 85 7121201

 

Email

pgkmdb@poczta.onet.pl

 

tel. 85 712 12 01, fax 85 712 12 89

NIP: 545-000-05-11, REGON: 050214794

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

KONTAKT